30. august 2017

MRSA-sanering i svinesektoren vil koste samfundet cirka 14 milliarder

En ekspertgruppe har nu gjort status over initiativerne i en dansk handlingsplan for husdyr-MRSA. Heri indgår analyser af omkostninger for håndtering og bekæmpelse af husdyr-MRSA i svin, som er udarbejdet af forskere fra IFRO.

Det drejer sig dels om sundhedsøkonomiske og erhvervsøkonomiske analyser samt økonomiske konsekvenser for forsynings- og forarbejdningserhvervene. Forskerne skønner, at det samlet vil koste det danske samfund i størrelsesorden 14-15 mia. kr. at sanere svineproduktionen for MRSA. De sundhedsøkonomiske gevinster, som opnås ved saneringen, skønnes til under 1 mia. kr.

Langt hovedparten af omkostningerne ligger i selve svinesektoren i form af rengøringsomkostninger, produktionstab og tabt værdi af avlsarbejdet, mens andre erhverv i tilknytning til svinesektoren kan imødese tab på cirka 5 mia. kr.

Hent den sammenfattende IFRO-udredning her

Bilagsrapport om sundhedsøkonomiske analyser

Bilagsrapport om erhvervsøkonomiske analyser

Bilagsrapport om analyser af økonomiske konsekvenser for forsynings- og forarbejdningserhvervene