Tove Christensen

Tove Christensen

Lektor

Uddannelse

1993 Kandidatgrad i matematik-økonomi (cand.scient.oecon.), Århus Universitet

1999 Ph.D. i miljøøkonomi, Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Ansættelser

1994 - 1997 Phd. studerende, Sydjysk Universitetscenter, Esbjerg

1997 - 2001 Forsker, Fødevare- og ressourceøkonomisk Institut, Frederiksberg 

2001 - 2012 Seniorforsker, Fødevare- og ressourceøkonomisk Institut, Københavns Universitet

2012 -        Lektor, Fødevare- og ressourceøkonomisk Institut, Københavns Universitet

Forskningsområde

Mit arbejde er koncentreret omkring økonomisk optimal udnyttelse af samfundets ressourcer med særlig fokus på regulering af fødevareproduktionen i forhold til ikke-markedsomsatte goder (miljø, dyrevelfærd, fødevarekvalitet- og sundhed). Mine hovedområder er 1) det offentliges rolle i fødevarepolitikken set ud fra en økonomisk vinkel især regulering af forbrugeres og producenters adfærd, og 2) nyere økonomiske værdisætningsmetoder til afsløring af folks præferencer i forhold til forbrugeres betalingsvillighed og deres afvejninger mellem gevinster og risici.

Undervisning

2011- Animal in Society, kandidatkursus på Husdyrvidenskabsuddannelsen (kursusansvarlig med Jesper Lassen)

2015 - Introduktion til Erhvervsøkonomi, bachelorkursus for Husdyrvidenskabsuddannelsen (kursusansvarlig Søren Marcus Pedersen)

2016 - Animals and Sustainability, kandidatkursus på Husdyrvidenskabsuddannelsen (kursusansvarlig Hanne Helene Hansen)

ID: 4232434