18. december 2020

Landbrugets Økonomi 2020: Svinepest sikrer landbruget økonomisk optur, men mørke skyer truer

Landbrugets Økonomi

Den årlige gennemgang af dansk landbrugs økonomi viser, at landbruget forventes at gå ud af 2020 med et positivt resultat.

2020 vil for mange blive husket som et krisens år. Men det til trods ser det ud til at blive et godt økonomisk år for landbruget, samlet set. Det kan forskerne bag rapporten ’Landbrugets Økonomi 2020’ konkludere efter at have beregnet, at nettorestindkomsten for landbrugssektoren bliver på 22,4 mia. kr., hvilket er den næsthøjeste i nyere tid, kun overgået af 2012.

Dette kommer efter 2019, der også var et godt år med en nettorestindkomst på 19,3 mia. kr., mens gennemsnittet for de foregående år (2010 til 2019) har været på 16,8 mia. kr.

Hvordan ramte coronakrisen?

Coronakrisen har skabt tydelige problemer for restauranter, caféer, catering og lignende virksomheder. Landbruget og fødevareindustrien forventes derimod ikke at være ligeså hårdt påvirkede af krisen. Det skyldes, at forbruget af basale nødvendighedsvarer ikke bliver væsentligt reduceret under en krise som coronapandemien. Generelt er både udbud og efterspørgsel forblevet relativ konstant.

Infrastrukturen i fødevareindustrien er dog meget specialiseret, så man har ikke kunnet undgå, at der opstår flaskehalse og overflødig kapacitet i omstillingen af forbruget fra food-service til detailhandel. De virksomheder og brancher, der har været på begge platforme, har klaret sig godt.

Den gyldne gris på en faldlem

Svineproducenterne er med til at trække det samlede resultat for landbruget i 2020 op på et meget højt forventet niveau. Udbrud af afrikansk svinepest i Asien har sikret god indtjening til svineproducenterne. I 2019 kunne svineproducenter med to helårsarbejdere eller derover glæde sig over et driftsresultat på 2,6 mio. kr. pr. bedrift, og 2020 tegner til at overgå det med et forventet resultat på 3,8 mio. kr. pr. bedrift før aflønning af brugerfamiliens arbejde og egenkapital.

Om det bliver fejret hos svineproducenterne er dog uvist, da de går ud af 2020 med meget lave priser på smågrise. Det forventes, at priserne på smågrise retter sig igen allerede i første kvartal af 2021. Det vil i givet fald også gøre 2021 til et godt år for svineproducenter med et driftsresultat på 1,7 mio. kr. pr. bedrift – men alt er endnu ekstraordinært usikkert.

Udvikling i mejerisektoren og usikkerhed hos fjerkræslagterisektoren

Agro- og fødevaresektoren i Danmark er alsidig, og der er rigeligt af branchespecifikke analyser at dykke ned i. Et par nævneværdige nedslag er mejerisektoren og fjerkræsektoren.

Stærke brands og et indtog på markedet for vegetariske drikke har sikret mejerisektoren en stigende omsætning og indtjening, og mejerisektoren bidrager også til at trække det samlede forventede positive resultat for 2020 for landbruget op.

Alle holder vejret i fjerkræslagterisektoren, efter at fugleinfluenza H5N8 blev konstateret i Danmark i slutningen af 2020. Danpo er umiddelbart bedre rustet til at håndtere en krise, da de har løbende overskud, hvorimod konkurrenten HKScan må se et underskud i øjnene for femte år i træk.

Minken i rummet

Man kan næppe tale om landbruget i 2020 uden at nævne nedlukningen af minkerhvervet. Det er dog for tidligt at sige noget om de økonomiske resultater for 2020 for minkfarmene, da der endnu ikke er afklaring på forudsætningerne for erstatning for aflivning.

Få det fulde overblik i 'Landbrugets Økonomi 2020'.