Michael Friis Pedersen

Michael Friis Pedersen

Seniorrådgiver

Michael Friis Pedersen er uddannet cand.oecon.agro i 2006 fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og fik sin ph.d.-grad fra ph.d.-skolen for Økonomi og Ledelse under Copenhagen Business School i 2014. Var fra 2006 til 2014 ansat ved Videncentret for Landbrug og gennemførte under ansættelsen sin erhvervs-ph.d. Michael har sin forskningsmæssige baggrund i de institutionelle rammer for risikostyring i landbruget, men udfører i dag tværfaglig forskning og primært landbrugsøkonomisk myndighedsbetjening inden for et bredt emnefelt, fra præcisionsjordbrug og miljøregulering af landbruget, til udviklingen i de finansielle forhold og ejerforholdene i dansk landbrug. Michael har især indsigt i de økonomiske forhold relateret til planteproduktion og mælkeproduktion. Michael underviser ikke fast, men giver lejlighedsvist gæsteforelæsninger og er vejleder på større opgaver såsom bachelor- og specialeprojekter.

Mulige interessekonflikter

Michael Friis Pedersen samarbejder med et bredt udsnit af interessenter i landbruget og den landbrugsmæssige forskning. Han ejer og bor på en 38 ha landbrugsejendom som han driver i sin fritid.

 

ID: 124410805