Økonomiske analyser for landbruget af omkostnings-effektive klimatiltag

Research output: Book/ReportReport

Documents

Rapporten indeholder omkostningsanalyser af 14 tiltag til reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser. Analyserne er udført af Fødevareøkonomisk Institut i tilknytning til en tværministeriel undersøgelse af omkostningseffektive klimatiltag for de ikke-kvoteomfattede sektorer i EU's klima- og energipakke. Beregningerne i denne rapport er en videreførelse af analyserne i rapporten Landbrug og Klima, der blev udarbejdet for Fødevareministeriet i 2008 af Fødevareøkonomisk Institut og Det Jord-brugsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet. De vigtigste ændringer er inddragelse af tidsstier for tiltagenes implementering og ændrede prisrelationer for en række energi- og landbrugsprodukter. Omkostningsanalyserne blev gennemført i 2009. I det seneste par år har der været store stigninger og efterfølgende fald i energi-priserne. Rapporten indeholder en vurdering fra juni 2010 af nye energiprisforventningers betydning for de undersøgte klimatiltag. Arbejdet er udført under Fødevare-økonomisk Instituts aftale om myndighedsberedskab med Fødevareministeriet.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherFødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet
Number of pages208
ISBN (Print)978-87-92591-01-2
Publication statusPublished - 2010
SeriesRapport / Fødevareøkonomisk Institut
Number205

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 22174861