Analyse af det økonomiske incitament i bodssystemet i salmonella-handlingsplanen for svin

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

I kampen mod salmonella har man i den danske svinesektor valgt at indføre et bodssystem med fradrag på slagteriet, hvis der leveres grise med salmonella. Der betales en bod på mellem 2 og 8 procent af afregningsprisen afhængigt af hvor meget og hvor længe, der er salmonella i besætningen. Hvorvidt og hvor godt det virker i forhold til at holde et lavt niveau af salmonella i besætningerne, afhænger af, om landmændene ved, hvad de kan gøre for at holde salmonella nede, hvor effektive tiltagene er, og hvad de koster. Det afhænger også af, hvad det koster ikke at gøre noget – altså at betale boden. Disse cost-benefit-overvejelser har vi set nærmere på ved hjælp af omkostningsanalyser, registerdata og spørgeskemaer.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Landoekonomi
Volume206
Issue number1
Pages (from-to)9-18
Number of pages10
ISSN0040-7119
Publication statusPublished - 2020

ID: 246728609