Definitioner af og holdninger til dyrevelfærd

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Documents

En stillingtagen til, hvad der er god dyrevelfærd for landbrugets produktionsdyr, bygger ideelt set ikke kun på biologisk indsigt, der indgår også etiske holdninger. Samtidig er der grund til at tro, at forskellige grupper ikke vil være enige, når det kommer til en diskussion af disse holdninger. I denne artikel vil vi fokusere på forskellige opfattelser af dyrevelfærd, og hvorledes disse bunder i holdninger hos eksperter og hos befolkningen. Vi vil indlede med en diskussion af, hvad der skal forstås ved et godt dyreliv. Dernæst vil vi gøre rede for, hvordan man forsøger at indfange begrebet dyrevelfærd i form af en række kriterier, som kan danne grundlag for videnskabelige målinger. Endelig vil vi præsentere viden om befolkningens syn på begrebet dyrevelfærd og om, i hvilket omfang og på hvilken måde folk i deres egenskab af forbrugere er villige til at betale for god dyrevelfærd.
Original languageDanish
Title of host publicationDyrevelfærd i Danmark 2010 : Videncenter for Dyrevelfærd
Number of pages12
PublisherMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Publication date2011
Pages14-25
Chapter2
ISBN (Electronic)978-87-92688-09-5
Publication statusPublished - 2011

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 37806874