Dyrevelfærd i naturnationalparker og andre indhegnede arealer

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

Udsætning af store græssende dyr på indhegnede områder som led i rewilding mv. har givet anledning til ophedet debat. »Statsfinansieret dyremishandling« kaldte modstandere det, da der i 2021 blev vedtaget en mulighed for at undtage naturnationalparker fra dyrevelfærdslovens generelle omsorgsnorm og kravet om jævnligt at tilse dyrene. Omvendt taler almindelige lovfortolkningsprincipper for, at tilsvarende dyrehold uden for naturnationalparkerne herefter må anses for ulovlige. I denne artikel ses der nærmere på regelgrundlaget, herunder med en kritisk analyse af, i hvilket omfang de regler, der tillader konventionel animalsk produktion, udelukker hold af fritgående
græssere på indhegnede arealer.
Original languageDanish
JournalJuristen
Volume2022
Issue number4/5
Pages (from-to)153-161
Number of pages9
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 2022

ID: 333041644