Hvor vigtigt er det danske veterinære beredskab?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Det veterinære beredskab omfatter aktiviteter, der forebygger udbrud og videresmitte af en række smitsomme sygdomme, samt aktiviteter knyttet til håndtering af udbrud. Hertil kommer markedsføringen af beredskabet i udlandet. De årlige forebyggende omkostninger ved det veterinære beredskab for mund- og klovesyge samt svinepest ligger på ca. 240 millioner kroner. Tilsvarende er et
middelstort udbrud af mund- og klovesyge i Danmark beregnet at koste i størrelsesordenen 8 milliarder kroner, hvoraf langt den største del af omkostningerne skyldes tabte eksportindtægter. På den baggrund er det formålet at få belyst vigtigheden af det veterinære beredskab og markedsføringen heraf for henholdsvis adgang til eksportmarkeder (inden for og uden for EU), og for genetablering af markedsadgang efter et udbrud af mund- og klovesyge (MKS).
Baseret på interviews m.m. med en række nøglepersoner belyses emnet. Konklusionerne er blandt andet, at det vurderes, at et forbedret dansk veterinært beredskab ikke vil give hurtigere markedsadgang eller adgang til flere markeder, men at et reduceret dansk veterinært beredskab potentielt vil kunne påvirke markedsadgang negativt. Ligeledes vurderes det, at øget markedsføring af det
veterinære beredskab vil kunne give hurtigere markedsadgang og adgang til flere markeder.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Landoekonomi
Volume203
Issue number3
Pages (from-to)283-288
Number of pages6
ISSN0040-7119
Publication statusPublished - 2017

ID: 186509534