Sammenligning af velfærd hos grise på tværs af lande – hvordan gør vi det?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Der præsenteres en ny tilgang til sammenligninger af dyrevelfærd på tværs af lande. Grundtanken er, at forskellige velfærdsinitiativer i form af lovgivning eller
markedsdrevet dyrevelfærd kan deles op i og sammenlignes i forhold til en række velfærdsdimensioner. Disse bliver værdisat af et antal dyrevelfærdseksperter, som giver hver kategori i hver dimension en værdi mellem 0 og 10, og som efterfølgende vægter hver dimensions bidrag til den samlede dyrevelfærd på en skala fra 1 til 5. På baggrund heraf beregnes værdien af den forventede dyrevelfærd for hvert dyrevelfærdsinitiativ på en skala fra 0 til 100. Og ud fra initiativernes andel af henholdsvis produktionen og forbruget (som på grund af import og eksport oftest vil være forskellige) beregnes en velfærdsscore på en skala fra 0 til 100 for hvert lands produktion og forbrug af animalske produkter. I kapitlet anvendes metoden til at sammenligne velfærd for grise på tværs af fem lande.
Original languageDanish
Title of host publicationStyrkelse af grisenes velfærd gennem markedsdrevne initiativer : Formidling af resultater fra to forskningsprojekter
EditorsTove Christensen, Peter Sandøe
Number of pages10
PublisherInstitut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Publication date2020
Pages97-106
Chapter8
ISBN (Print)978-87-93768-18-5
Publication statusPublished - 2020

ID: 244570201