Mads Gjerrow Munch

Mads Gjerrow Munch

Studentermedhjælper

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Sektion for Miljø og Naturressourcer
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C

E-mail: mgm@ifro.ku.dk