Jørgen Dejgård Jensen

Jørgen Dejgård Jensen

Professor

Mine arbejdsopgaver drejer sig især om forskning, undervisning og myndighedsrådgivning inden for økonomiske aspekter af fødevareforbrug og fødevareproduktion. Forskningen har især fokus på samfundsøkonomiske analyser af forbrugeres og producenters adfærd og effekten af policy-tiltag på denne adfærd.

Primære forskningsområder

-   Forbrugeradfærd i forhold til fødevarer

-   Kvantitative analyser af økonomiske incitamenter i forhold til fødevareforbrug og –produktion

-   Økonomisk samspil mellem forskellige aktører i værdikæder for fødevarer

-   Økonomiske aspekter af madspild

Aktuel forskning

InnoSweet – økonomiske potentialer og barrierer i forhold til innovation af søde drikkevarer med mindre sukkerindhold

Økonomiske samspil I dansk-kinesiske værdikæder for fødevarer

Økonomiske perspektiver for den danske kød- og mejeri-sektor

Potentielle samfundsøkonomiske konsekvenser af klimavenlige kostråd

Undervisnings- og vejledningsområder

Applied Economics of Consumption

Consumer Economics and Policy

Tiltag til forebyggelse af madspil / Food waste mitigation

Økonomisk modellering / Economic modelling

Mulige interessekonflikter

Mine opgaver inden for myndighedsrådgivning foregår ofte inden for emnekredse med en betydelig offentlig og politisk bevågenhed, og hvor der i forbindelse med opgaveløsningen kan være kontakt til forskellige grupper af interessenter, fra landbrugs- og fødevareerhverv, såvel som fra forbrugerorganisationer, miljøorganisationer mv.

En del af mine forskningsprojekter involverer kontakt med virksomheder eller interesseorganisationer, som en naturlig følge af de rammebetingelser som omgiver statslige forsknings- og udviklingsprogrammer som Innovationsfonden, MFVM’s GUDP-program og de landbrugsrelaterede produktionsafgiftsfonde (Svineafgiftsfonden, Kvægafgiftsfonden mv.).

ID: 919330