Sektion for forbrug, bioetik og regulering

 

Sektionen udfører forskning inden for områderne forbrugerøkonomi, fødevaresociologi, jura og bioetik. For en stor del foregår den i et tværvidenskabeligt samarbejde mellem sektionens områder samt med forskellige naturvidenskabelige discipliner.

Forskningen i forbrugerøkonomi baserer sig på en række moderne økonomiske teorier og metoder og er rettet mod afgørende økonomiske faktorer for fødevareforbruget. Omvendt studeres også økonomiske og andre konsekvenser blandt andet sundhedsvirkninger af forbruget af fødevarer.

Sektionens sociologiske forskning fokuserer på sociale og kulturelle aspekter af almindelig hverdagspraksis i forbindelse med mad og spisning, måltidsmønstre, sund spisning og fedme samt på opfattelser af udvikling og brug af forskellige teknologier i landbrug og fødevareproduktion.

Den juridiske forskning koncentreres om miljø- og fødevarelovgivning. I fokus er lovgivning i forbindelse med vand, naturbeskyttelse og fysisk planlægning samt fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse både på nationalt og EU-niveau.

Forskningen i bioetik analyserer værdispørgsmål og etiske problemstillinger i forbindelse med landbrug, fødevareproduktion, brug af forskellige former for bioteknologi samt forskellige måder at bruge dyr på.

Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering finder du i Baghuset, 2. sal, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.

 

Medarbejdere i sektionen

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Andersen, Sidse Schoubye Adjunkt +4535333007 E-mail
Andersen, Søren Stig Adjunkt +4535324040 E-mail
Anker, Helle Tegner Professor +4535332321 E-mail
Baaner, Lasse Lektor +4523283597 E-mail
Bjørner, Morten Hillgaard Bülow Ekstern lektor   E-mail
Christensen, Tove Lektor +4535331069 E-mail
Christiansen, Stine B. Ekstern lektor +4535333075 E-mail
Dahl, Anders Studielektor +4535332376 E-mail
Dean, Wesley Lektor +46721818816 E-mail
Denver, Sigrid Lektor +4535336876 E-mail
Dich, Trine Undervisningsadjunkt +4535332995 E-mail
Ditlevsen, Kia Adjunkt +4535333604 E-mail
Engelhardt, Robin Studielektor +4526300403 E-mail
Gjerris, Mickey Lektor +4535332165 E-mail
Goddiksen, Mads Paludan Adjunkt +4535331738 E-mail
Greve, Mia Celine Sørensen Ph.d.-stipendiat +4535337557 E-mail
Hald, Tine Marianne Ingen jobbeskrivelse VIP   E-mail
Hansen, Mette Weinreich Lektor +4535327018 E-mail
Hansen, Tina Studielektor +4535332905 E-mail
Hielkema, Marijke Hiltje Ph.d.-studerende +4535337941 E-mail
Holm, Lotte Professor +4535332496 E-mail
Holm, Sune Hannibal Lektor +4535328893 E-mail
Høedt-Rasmussen, Inger Lektor +4535321241 E-mail
Jensen, Jørgen Dejgård Professor +4535336859 E-mail
Jensen, Karsten Klint Lektor emeritus +4528738581 E-mail
Jensen, Katherine O'Doherty Lektor emeritus +4535331721 E-mail
Kondrup, Sara Vincentzen Ph.d.-studerende +4535331971 E-mail
Landi, Andrea Ph.d.-studerende +4535335451 E-mail
Lund, Thomas Bøker Lektor +4535336861 E-mail
Mikkelsen, Rasmus Christen B Ekstern +4535330735 E-mail
Morban, Tobias Sven Ph.d.-stipendiat +4535327932 E-mail
Nielsen, Rikke Sigmer Ph.d.-stipendiat +4535337849 E-mail
Nielsen, Thorkild Studielektor +4535327020 E-mail
Nordström, Leif Jonas Lektor +4535331972 E-mail
Olsen, Vagn Undervisningsadjunkt +4535332167 E-mail
Ruiz Izaguirre, Eliza Postdoc +4535334536 E-mail
Sandvik, Hannah Monsrud Ph.d.-studerende   E-mail
Sandøe, Peter Professor, sektionsleder +4535333059 E-mail
Squarzon, Claudia Ph.d.-stipendiat +4535325463 E-mail