Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering

Consumer in supermarket

 

Sektionen udfører forskning inden for områderne forbrugerøkonomi, fødevaresociologi, jura og bioetik. For en stor del foregår den i et tværvidenskabeligt samarbejde mellem sektionens områder samt med forskellige naturvidenskabelige discipliner.

Forskningen i forbrugerøkonomi baserer sig på en række moderne økonomiske teorier og metoder og er rettet mod afgørende økonomiske faktorer for fødevareforbruget. Omvendt studeres også økonomiske og andre konsekvenser blandt andet sundhedsvirkninger af forbruget af fødevarer.

Sektionens sociologiske forskning fokuserer på sociale og kulturelle aspekter af almindelig hverdagspraksis i forbindelse med mad og spisning, måltidsmønstre, sund spisning og fedme samt på opfattelser af udvikling og brug af forskellige teknologier i landbrug og fødevareproduktion.

Den juridiske forskning koncentreres om miljø- og fødevarelovgivning. I fokus er lovgivning i forbindelse med vand, naturbeskyttelse og fysisk planlægning samt fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse både på nationalt og EU-niveau.

Forskningen i bioetik analyserer værdispørgsmål og etiske problemstillinger i forbindelse med landbrug, fødevareproduktion, brug af forskellige former for bioteknologi samt forskellige måder at bruge dyr på.

Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering finder du i Baghuset, 2. sal, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.

Professor Peter Sandøe leder sektionen.