Kirstine Lund Christiansen

Kirstine Lund Christiansen

Ph.d.-stipendiat

Jeg er Ph.D.-studerende i politisk økologi ved Københavns Universitet, hvor jeg er en del af forskningsprojektet 'The (re-)production of green imaginaries through Natural Climate Solutions', der modtager funding fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Min forskning fokuserer på global klimapolitik, ideer om at fjerne CO2 fra atmosfæren gennem natur projekter og udviklingen af det frivillige CO2-marked.

Flere og flere virksomheder og organisationer sætter i disse år mål for at nå nettonul udledningerne eller klimaneutralitet, hvilket har skabt større interesse for det frivillige CO2-marked som en mekanisme til at opnå CO2-reduktioner. Samtidig har øget offentlig kritik af såkaldt greenwashing skubbet på for nye initiativer, der skal øge kvaliteten og integriteten af klimakompensationsprojekter. I min forskning undersøger jeg forskellige ideer og initiativer, der på forskellig vis søger at forbedre det frivillige CO2-marked.

Som en del af min forskning undersøger jeg, hvilken rolle kulstoffjernelse (på engelsk carbon dioxide removal eller CDR) spiller som et nyt samlingspunkt for klimapolitik. Jeg interesserer mig særligt for, hvordan CDR-dagsordenen giver yderligere skub til brug af natur og økosystemer som naturlige CO2-lagre.

Min forskning bygger på interdisciplinære forskningstraditioner og jeg er inspireret af videnskabs- og teknologistudier, kritisk politisk økonomi og politisk økologi. Jeg har en baggrund i statskundskab, bæredygtighedsstudier og miljøstudier.

Vejleder: Jens Friis Lund (Københavns Universitet) og Kate Dooley (University of Melbourne).

ID: 182566620