Sektion for Global Udvikling

Farmer in Cuba.

 

Sektion for Global Udvikling arbejder med tværvidenskabelig forskning omkring økonomisk, politisk, miljømæssig og institutionel dynamik i ulande.

Forskningsområderne omfatter spørgsmål omkring folks udkomme, mindre virksomheder, handel og arbejde; afbødning af og tilpasning til klimaforandringer; drift af skove og naturressourcer; konflikter omkring ressourcer og jordtyveri (land grabbing); ledelse, statsdannelse og korruption.

For tiden foregår sektionens forskning i Cambodja, Vietnam, Indonesien, Nepal, Indien, Bangladesh, Kenya, Tanzania, Etiopien, Mozambique, Ghana, Burkina Faso og Senegal.

Sektionen ledes af professor Christian Lund.