Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Standard

Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser. / Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Dubgaard, Alex; Kærgård, Niels.

Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, 2012. 42 s. (FOI Dokumentation; Nr. 2012/1).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Harvard

Christensen, T, Olsen, SB, Dubgaard, A & Kærgård, N 2012, Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser. FOI Dokumentation, nr. 2012/1, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. <http://www.foi.life.ku.dk/Publikationer/FOI_serier/~/media/Foi/docs/Publikationer/Dokumentation/FOI_Doku_2012_1.ashx>

APA

Christensen, T., Olsen, S. B., Dubgaard, A., & Kærgård, N. (2012). Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser. Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. FOI Dokumentation Nr. 2012/1 http://www.foi.life.ku.dk/Publikationer/FOI_serier/~/media/Foi/docs/Publikationer/Dokumentation/FOI_Doku_2012_1.ashx

Vancouver

Christensen T, Olsen SB, Dubgaard A, Kærgård N. Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser. Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, 2012. 42 s. (FOI Dokumentation; Nr. 2012/1).

Author

Christensen, Tove ; Olsen, Søren Bøye ; Dubgaard, Alex ; Kærgård, Niels. / Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser. Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, 2012. 42 s. (FOI Dokumentation; Nr. 2012/1).

Bibtex

@book{32952e8c0b2b4d3bb82242ba3d1f3c9e,
title = "Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af {\o}kologi med fokus p{\aa} {\o}konomisk v{\ae}rdis{\ae}tning og multikriterieanalyser",
abstract = "De overordnede principper, som {\o}kologisk jordbrugsproduktion hviler p{\aa}, illustrerer i h{\o}j grad, at der er behov for et v{\ae}rdis{\ae}tnings- og beslutningsst{\o}ttev{\ae}rkt{\o}j, som kan inddrage mange og forskellige aspekter af {\o}kologisk jordbrug. Samtidig er der formuleret klare standarder for opfyldelse af kravene til at f{\aa} et produkt {\O}-m{\ae}rket. I det omfang reglerne har en betydning for produktionens effekt p{\aa} milj{\o}, dyrevelf{\ae}rd, {\o}konomi osv., er disse langt mere operationelle i forhold til at give et bud p{\aa} v{\ae}rdien af {\o}kologisk produktion. {\O}kologiske f{\o}devarer og {\o}kologisk jordbrug er oplagt meget komplekse begreber, og multikriteriemetoder er derfor strengt n{\o}dvendige for at gennemf{\o}re relevante analyser af omr{\aa}det. Selv om der stadig er mange ul{\o}ste problemer tilbage, s{\aa} har {\o}konomisk teori mange metoder, der kan bruges til s{\aa}danne analyser. En kombination af {\o}konomisk v{\ae}rdis{\ae}tning/cost-benefit analyse og multikriterietilgangen rummer potentielt lovende muligheder. Multikriterie-analysen er interessant i denne sammenh{\ae}ng, fordi den giver mulighed for at benytte fysiske v{\ae}gte, der hvor kriterierne ikke m{\aa}les i samme enhed (penge). Samtidig er der en l{\ae}reproces indbygget i metoden, da den opfordrer beslutningstagerne til eksplicit at tage stilling til hvilke v{\ae}gte, de till{\ae}gger forskellige hensyn. Det forventes derfor, at anvendelse af multikriterietilgangen vil v{\ae}re et godt bidrag til at {\o}ge forst{\aa}elsen af {\o}kologiens komplekse struktur. Der ligger dog samtidig betydelige udfordringer i anvendelse af multikriterieanalyser som v{\ae}rkt{\o}j til vurdering af den samfunds{\o}konomiske v{\ae}rdi af {\o}kologisk produktion – ikke mindst i forhold til at afg{\o}re, hvilke beslutningstagere og eksperter der har adkomst til at fasts{\ae}tte v{\ae}gte for fx milj{\o}v{\ae}rdier p{\aa} samfundets vegne. Multikriterieanalysernes anvendelse i forhold til landbrug og f{\o}devarer sp{\ae}nder vidt – lige fra en marketingsanalyse af forbrugernes multidimensionelle opfattelse af en ny type olivenolie (hvor de involverede kriterier omfatter olivenoliens farve, smag, duft, indpakning, etiket og pris) til en sammenligning af konventionel, milj{\o}venlig og {\o}kologisk landbrugsproduktion i forhold til en r{\ae}kke milj{\o}relaterede kriterier (jorderosion, jordbundskvalitet, rationel brug af kunstig vanding, vandforurening, luftforurening og p{\aa}virkning af biodiversitet). Det m{\aa} konkluderes, at selv om der er identificeret en r{\ae}kke studier, s{\aa} er der fremadrettet behov for analyser der specifikt fokuserer p{\aa} at evaluere {\o}kologisk produktion og forbrug hvor helheden og de mange facetter inddrages i en f{\ae}lles analyseramme.",
author = "Tove Christensen and Olsen, {S{\o}ren B{\o}ye} and Alex Dubgaard and Niels K{\ae}rg{\aa}rd",
year = "2012",
language = "Dansk",
series = "FOI Dokumentation",
publisher = "F{\o}devare{\o}konomisk Institut, K{\o}benhavns Universitet",
number = "2012/1",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser

AU - Christensen, Tove

AU - Olsen, Søren Bøye

AU - Dubgaard, Alex

AU - Kærgård, Niels

PY - 2012

Y1 - 2012

N2 - De overordnede principper, som økologisk jordbrugsproduktion hviler på, illustrerer i høj grad, at der er behov for et værdisætnings- og beslutningsstøtteværktøj, som kan inddrage mange og forskellige aspekter af økologisk jordbrug. Samtidig er der formuleret klare standarder for opfyldelse af kravene til at få et produkt Ø-mærket. I det omfang reglerne har en betydning for produktionens effekt på miljø, dyrevelfærd, økonomi osv., er disse langt mere operationelle i forhold til at give et bud på værdien af økologisk produktion. Økologiske fødevarer og økologisk jordbrug er oplagt meget komplekse begreber, og multikriteriemetoder er derfor strengt nødvendige for at gennemføre relevante analyser af området. Selv om der stadig er mange uløste problemer tilbage, så har økonomisk teori mange metoder, der kan bruges til sådanne analyser. En kombination af økonomisk værdisætning/cost-benefit analyse og multikriterietilgangen rummer potentielt lovende muligheder. Multikriterie-analysen er interessant i denne sammenhæng, fordi den giver mulighed for at benytte fysiske vægte, der hvor kriterierne ikke måles i samme enhed (penge). Samtidig er der en læreproces indbygget i metoden, da den opfordrer beslutningstagerne til eksplicit at tage stilling til hvilke vægte, de tillægger forskellige hensyn. Det forventes derfor, at anvendelse af multikriterietilgangen vil være et godt bidrag til at øge forståelsen af økologiens komplekse struktur. Der ligger dog samtidig betydelige udfordringer i anvendelse af multikriterieanalyser som værktøj til vurdering af den samfundsøkonomiske værdi af økologisk produktion – ikke mindst i forhold til at afgøre, hvilke beslutningstagere og eksperter der har adkomst til at fastsætte vægte for fx miljøværdier på samfundets vegne. Multikriterieanalysernes anvendelse i forhold til landbrug og fødevarer spænder vidt – lige fra en marketingsanalyse af forbrugernes multidimensionelle opfattelse af en ny type olivenolie (hvor de involverede kriterier omfatter olivenoliens farve, smag, duft, indpakning, etiket og pris) til en sammenligning af konventionel, miljøvenlig og økologisk landbrugsproduktion i forhold til en række miljørelaterede kriterier (jorderosion, jordbundskvalitet, rationel brug af kunstig vanding, vandforurening, luftforurening og påvirkning af biodiversitet). Det må konkluderes, at selv om der er identificeret en række studier, så er der fremadrettet behov for analyser der specifikt fokuserer på at evaluere økologisk produktion og forbrug hvor helheden og de mange facetter inddrages i en fælles analyseramme.

AB - De overordnede principper, som økologisk jordbrugsproduktion hviler på, illustrerer i høj grad, at der er behov for et værdisætnings- og beslutningsstøtteværktøj, som kan inddrage mange og forskellige aspekter af økologisk jordbrug. Samtidig er der formuleret klare standarder for opfyldelse af kravene til at få et produkt Ø-mærket. I det omfang reglerne har en betydning for produktionens effekt på miljø, dyrevelfærd, økonomi osv., er disse langt mere operationelle i forhold til at give et bud på værdien af økologisk produktion. Økologiske fødevarer og økologisk jordbrug er oplagt meget komplekse begreber, og multikriteriemetoder er derfor strengt nødvendige for at gennemføre relevante analyser af området. Selv om der stadig er mange uløste problemer tilbage, så har økonomisk teori mange metoder, der kan bruges til sådanne analyser. En kombination af økonomisk værdisætning/cost-benefit analyse og multikriterietilgangen rummer potentielt lovende muligheder. Multikriterie-analysen er interessant i denne sammenhæng, fordi den giver mulighed for at benytte fysiske vægte, der hvor kriterierne ikke måles i samme enhed (penge). Samtidig er der en læreproces indbygget i metoden, da den opfordrer beslutningstagerne til eksplicit at tage stilling til hvilke vægte, de tillægger forskellige hensyn. Det forventes derfor, at anvendelse af multikriterietilgangen vil være et godt bidrag til at øge forståelsen af økologiens komplekse struktur. Der ligger dog samtidig betydelige udfordringer i anvendelse af multikriterieanalyser som værktøj til vurdering af den samfundsøkonomiske værdi af økologisk produktion – ikke mindst i forhold til at afgøre, hvilke beslutningstagere og eksperter der har adkomst til at fastsætte vægte for fx miljøværdier på samfundets vegne. Multikriterieanalysernes anvendelse i forhold til landbrug og fødevarer spænder vidt – lige fra en marketingsanalyse af forbrugernes multidimensionelle opfattelse af en ny type olivenolie (hvor de involverede kriterier omfatter olivenoliens farve, smag, duft, indpakning, etiket og pris) til en sammenligning af konventionel, miljøvenlig og økologisk landbrugsproduktion i forhold til en række miljørelaterede kriterier (jorderosion, jordbundskvalitet, rationel brug af kunstig vanding, vandforurening, luftforurening og påvirkning af biodiversitet). Det må konkluderes, at selv om der er identificeret en række studier, så er der fremadrettet behov for analyser der specifikt fokuserer på at evaluere økologisk produktion og forbrug hvor helheden og de mange facetter inddrages i en fælles analyseramme.

M3 - Rapport

T3 - FOI Dokumentation

BT - Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser

PB - Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

ER -

ID: 37360051