Mickey Gjerris

Mickey Gjerris

Lektor

Medlem af:

  Mickey Gjerris er lektor i bioetik. Han forsker i de etiske aspekter af menneskets forhold til naturen, herunder særligt klimaforandringerne, bioteknologi anvendt på dyr og planter, nanoteknologi mm. Derudover arbejder han med spørgsmål som natursyn, miljøetik, dyre-etik og mere eksistentielle spørgsmål omkring forskellige forståelser af "det gode liv" og meningen med livet, universet og alt det der.

  Mulige interessekonflikter

  Han modtager honorar for offentlige foredrag givet ved kirker, Folkeuniversitetet, kommunale institutioner o.l. samt bidrager med præsentationer og afholder workshops i forskellige sammenhænge, såsom for offentlig administration (såsom ministerier), NGOer, firmaer (såsom Novo Nordisk). Han modtager nogle gange honorar for dette.
  Mickey skriver også bøger, bogkapitler, klummer og blogindlæg for forskellige parter, såsom aviser (f.eks. Kristeligt Dagblad), organisationer og forlag. Herfor modtager han som oftest betaling og/eller royalties.

  Mickey Gjerris er medlem af en tænketank hos Sustania (Danmark), der har til formål at skabe rammerne for en omstilling til et bæredygtigt samfund. Tænketanken er grundlagt november 2020.
  Han modtager ikke betaling for dette.

   

  ID: 4230690