Niels Kærgård

Niels Kærgård

Professor emeritus

Uddannelse
Cand.polit. 1970, ph.d. 1975 og dr.polit. 1991, alle fra Københavns Universitet.


Ansættelse
Professor i jordbrugspolitik ved KVL siden 1993. Lektor i makroøkonomi ved Københavns Universitet 1975-1992.


Forskning
Arbejder med jordbrugspolitik, økonomisk politik, økonometri, økonomisk historie og teorihistorie samt metodespørgsmål og velfærdsstatsforskning.


Undervisning
Underviser i øjeblikket i økonomisk politik og introducerende økonomi. Har tidligere undervist i jordbrugspolitik, makroøkonomi, økonometri og økonomisk historie.


Administrative opgaver, udvalg mv.
Medlem af Akademisk Råd ved KVL, i bestyrelsen for FOI, KVL's repræsentant i Gl. Estrups Styrekomite, i direktionen for Carlsberg Fondet, i bestyrelsen for Carlsberg A/S, medlem af Forskningspolitisk Udvalg i Videnskabernes Selskab, i styrelsen for Center for Velfærdsforskning, Syddansk Universitet, og censor ved diverse universiteter.

ID: 4236267