Sektion for Produktion, Markeder og Politik

Tractors plowing field

 

Sektion for Produktion, Markeder og Politik udfører både grundlæggende og anvendelsesorienteret forskning inden for erhverv, driftsøkonomi og samfundsøkonomi med vægt på den danske og internationale fødevare- og jordbrugssektor. Forskningen omfatter f.eks. produktionssammenhænge, organisation, struktur, måling og overvågning af effektivitet og produktivitet, teknologivurdering, innovation, virksomhedsstyring, international handel og handelspolitik samt jordbrugs- og fødevareøkonomi og -politik.

Emnerne undersøges fra både erhvervs- og samfundsøkonomisk perspektiver, og der benyttes både teoretiske og kvantitative tilgange såsom statistisk analyse, økonometri, ikke-parametriske modeller og generelle ligevægtsmodeller. Forskningen foregår både disciplinært og i tværfaglige projekter sammen med danske og udenlandske kolleger fra samfunds-, natur- og sundhedsvidenskaber.

Eksempler på det anvendelsesorienterede arbejde: Landbrugsstøttens vedholdenhed i EU og USA; økonomiske og politiske konsekvenser af multi- og bilaterale handelsaftaler; samfundsøkonomien og fødevarepriskrisen; strategier for omkostningsfordeling ved spildevandshåndtering; beslutningsstøttesystemer; kontrakter, kooperativer og markedsmønstre. 

Sektion for Produktion, Markeder og Politik finder du i Fælleshuset, 2. sal, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.

Sektionen ledes af professor Berit Hasler.