Sektion for Produktion, Markeder og Politik

Sektion for Produktion, Markeder og Politik ledes interimt af Henning Otte Hansen. 

Find medarbejdernes profiler, telefonnumre og e-mailadresser

Sektionen udfører både grundlæggende og anvendelsesorienteret forskning inden for erhverv, driftsøkonomi og samfundsøkonomi med vægt på den danske og internationale fødevare- og jordbrugssektor. Forskningen omfatter f.eks. produktionssammenhænge, organisation, struktur, måling og overvågning af effektivitet og produktivitet, teknologivurdering, innovation, virksomhedsstyring, international handel og handelspolitik samt jordbrugs- og fødevareøkonomi og -politik.

Emnerne undersøges fra både erhvervs- og samfundsøkonomisk perspektiver, og der benyttes både teoretiske og kvantitative tilgange såsom statistisk analyse, økonometri, ikke-parametriske modeller og generelle ligevægtsmodeller. Forskningen foregår både disciplinært og i tværfaglige projekter sammen med danske og udenlandske kolleger fra samfunds-, natur- og sundhedsvidenskaber.

Eksempler på det anvendelsesorienterede arbejde: Landbrugsstøttens vedholdenhed i EU og USA; økonomiske og politiske konsekvenser af multi- og bilaterale handelsaftaler; samfundsøkonomien og fødevarepriskrisen; strategier for omkostningsfordeling ved spildevandshåndtering; beslutningsstøttesystemer; kontrakter, kooperativer og markedsmønstre. 
 

Sektion for Produktion, Markeder og Politik finder du i Fælleshuset, 2. sal, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.