Jette Bredahl Jacobsen

Jette Bredahl Jacobsen

Professor

Jeg er professor i miljø- og ressourceøkonomi og arbejder med forskning og undervisning bredt herindenfor, bl.a. med værdisætning af miljøgoder, udviklingen af et grønt BNP, skovøkonomi, klimaøkonomi. Jeg er desuden viceinstitutleder ved IFRO med ansvar for forskning

Primære forskningsområder

Miljø- og ressourceøkonomi med fokus på værdisætning af miljøgoder, skovøkonomi, klimaøkonomi. Jeg interesserer mig især for 1) ikke-brugsværdier, fx biodiversitet, 2)  værdisætning og beslutningstagning under risiko og usikkerhed, 3) aggregering af værdiestimater og brugen heraf i samfundsøkonomiske analyser. Jeg arbejder med problemstillinger overalt i verden hvor min teoretiske og metodiske viden er relevant – ofte i samarbejde med andre som har case-specifik viden. Metodisk spænder jeg også bredt, bl.a. erklærede præferencemetoder (betinget værdisætning, valgeksperimenter), afslørede præferencemetoder (huspris- og rejseomkostningsmetoder), forskellige operationsanalytiske metoder til optimering (fx for at løse real optionsproblemer og arealanvendelsesoptimeringer)

Aktuel forskning

Aktuelt (2020) er jeg involveret i projekter omkring udvikling af et grønt BNP, estimering af omkostningerne ved oversvømmelse fra stormflod og ekstremregn, værdisætning af bestøvning, efterspørgsel efter illegalt næsehornspulver i Vietnam, adaptiv klimatilpasning i Mexico, recirkulering af vand, værdisætning af rekreation i Europa

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i følgende kurser og vejleder gerne i disse områder: Applied economics of forest and nature (MSc), Applied economics and management of Arctic resources (MSc), Ecosystem services of forest and nature (MSc), The economic of climate change (MSc), Environmental valuation (PhD).

Mulige interessekonflikter

Gennem min forskning indgår jeg ofte I samarbejder med virksomheder og/eller interesseorganisationer. Det sker, fordi de enten er partnere i forskningsprojekter fra EU eller andre kilder, som understøtter samarbejde mellem forskning og omverden, eller fordi de indgår i rådgivende funktioner eller som interessentpaneler i tilknytning til forskningsprojekter

Jeg er næstformand i Klimarådet og særlig sagkyndig i det Miljøøkonomiske råd og Jeg sidder i bestyrelsen i grønREFORM.

Det hænder jeg modtager et mindre honorar for at skrive en populærvidenskabelig artikel eller give en præsentation

ID: 4233327