Marie Lautrup

Marie Lautrup

Ph.d.-studerende

 • Sektion for Miljø og Naturressourcer

  Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C, Skov & Landskab Forhus, Bygning: 21-0-Z102

  Telefon: +45 35 33 35 64

Marie Lautrup er Ph.D-studerende i miljøøkonomi med fokus på værdisætning af ikke-markedsomsatte goder. Maries Ph.D-projekt handler om at værdisætte de samfundsøkonomiske omkostninger ved overvsømmelse af huse fra stomflod og skybrud. Projektet undersøger, om overvsømmelserne kapitaliseres i huspriserne. Projektet skal desuden belyse de sundhedsmæssige konsekvenser af overvsømmelse ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse og registerdata.

 

Projektets hjemmeside:

www.ifro.ku.dk/klimatilpasning

Undervisnings- og vejledningsområder

Gæsteforelæsninger i kurserne:

 • Applied Economics of Forest and Nature (MA)
 • Economic Valuation and Cost-Benefit Analysis (MA)
 • Anvendt Økonomisk Analyse (BA)
 • Tema: Natur, Miljø og Samfund (BA)

Øvelseslærer i kurserne:

 • Environmental and Natural Resource Economics (BA)

Vejldning:

 • To bacheloropgaver om cost-benefit analyse af et digeprojekt (2020)

ID: 138897997