Marie Lautrup

Marie Lautrup

Postdoc

Marie Lautrup arbejder som postdoc på Horizon 2020 projektet RESONATE (Resilient forest value chains – enhancing resilience through natural and socio-economic responses). Projektet handler om at skabe mere viden, der kan øge resiliensen af europas skove overfor fremtidens klimaforandringer, biodiversitetskrise og ændringer i samfundes efterspørgsel efter skov. Marie arbejder med at forstå skovejernes motivation for og opfattelsen af resilient skovdrift. Desuden undersøger hun resiliensen af samfundets efterspørgsel efter de varer og tjenester, som skoven leverer. Projektets hjemmeside: resonateforest.org

 

Marie har en Ph.D i miljøøkonomi med fokus på værdisætning af ikke-markedsomsatte goder. Ph.D-projektet handlede om at værdisætte de samfundsøkonomiske omkostninger ved oversvømmelse af huse fra stormflod og skybrud. Projektet undersøgte, om oversvømmelserne blev kapitaliseret i huspriserne. Projektet skulle desuden belyse de sundhedsmæssige konsekvenser af oversvømmelse ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse og registerdata. Projektets hjemmeside: www.ifro.ku.dk/klimatilpasning

Undervisnings- og vejledningsområder

Gæsteforelæsninger i kurserne:

 • Applied Economics of Forest and Nature (MA)
 • Economic Valuation and Cost-Benefit Analysis (MA)
 • Life Cycle Assessment within Biological Production Systems (MA)
 • Anvendt Økonomisk Analyse (BA)
 • Tema: Natur, Miljø og Samfund (BA)
 • Natur- og Landskabspolitik (BA)

Øvelseslærer i kurserne:

 • Environmental and Natural Resource Economics (BA)
 • Applied Economics of Forest and Nature (MA)

Vejldning:

 • Bacheloropgaver
  • Cost-benefit analyse af et digeprojekt (2020) (gruppe)
  • Husprisstudie af værdien af højvandsmuren i Lemvig (2021)
 • Specialer:
  • The role of land abandonment in the concept of socio-ecological resileince (2023) (gruppe)
  • Price Effect of the Copenhagen Metro on the Housing Market (2023)
  • The hedonic price effect of district heating (2023)
  • Assessment of the Long-term Development of Swedish Forests using the EFISCEN Model until 2060 (2023)

ID: 138897997