Marie Lautrup

Marie Lautrup

Ph.d.-studerende

Marie Lautrup er Ph.D-studerende i miljøøkonomi med fokus på værdisætning af ikke-markedsomsatte goder. Maries Ph.D-projekt handler om at værdisætte de samfundsøkonomiske omkostninger ved oversvømmelse af huse fra stormflod og skybrud. Projektet undersøger, om oversvømmelserne kapitaliseres i huspriserne. Projektet skal desuden belyse de sundhedsmæssige konsekvenser af oversvømmelse ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse og registerdata.

 

Projektets hjemmeside:

www.ifro.ku.dk/klimatilpasning

Undervisnings- og vejledningsområder

Gæsteforelæsninger i kurserne:

  • Applied Economics of Forest and Nature (MA)
  • Economic Valuation and Cost-Benefit Analysis (MA)
  • Anvendt Økonomisk Analyse (BA)
  • Tema: Natur, Miljø og Samfund (BA)
  • Natur- og Landskabspolitik (BA)

Øvelseslærer i kurserne:

  • Environmental and Natural Resource Economics (BA)

Vejldning:

  • To bacheloropgaver om cost-benefit analyse af et digeprojekt (2020)
  • Bacheloropgave: husprisstudie af værdien af højvandsmuren i Lemvig (2021)

ID: 138897997