Kirstine Lund Christiansen

Kirstine Lund Christiansen

Ph.d. stipendiat

Kirstine Lund Christiansen er Ph.D.-studerende i politisk økologi med fokus på brugen af og forestillinger omkring såkaldte naturlige klimaløsninger til at afbøde klimaforandringerne. Naturlige klimaløsninger dækker over brugen af naturlige økosystemer som fx skov til at lagre CO2 fra atmosfæren.

Kirstines PhD-projekt er en del af forskningsprojektet 'The (re-)production of green imaginaries through Natural Climate Solutions', der modtager funding fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Vejleder: Jens Friis Lund.

Mulige interessekonflikter

Kirstine Lund Christiansen er talsperson og forperson for Klimabevægelsen i Danmark's bestyrelsen. Hun modtager ikke personlig finansiel kompensation for dette arbejde.

ID: 182566620