Niels Duus Nielsen

Niels Duus Nielsen

Ph.d.-stipendiat

Jeg er en socialvidenskabelig forsker med en bred interesse i landbruget, som jeg studerer med afsæt i kvalitative metoder. Dog er jeg særligt interesseret i udviklingen af det industrielle animalske landbrug i en dansk og europæisk kontekst. Jeg arbejder interdisciplinært og trækker på både humangeografi, sociologi og historie.

Mit PhD projekt undersøger implementeringen af sygdomsstrategier i den danske grisesektor. 

ID: 316377954