Thomas Andras Matthiessen Skelly

Thomas Andras Matthiessen Skelly

Ph.d.-stipendiat

Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser er primært i mad- og måltidssociologien. Mit PhD projekt (MEATSTATUS) beskæftiger sig med madkultur i den grønne omstilling med fokus på kødets status og konkurrende kulinariske forståelser af 'kød', herunder plantebaseret kød. Metodisk benytter projektet sig af kvalitative go-along interviews og fokusgrupper med sociodemografisk forskellige danskere. 

Teoretisk er jeg optaget af sociologiske perspektiver på forbrug, følelser, hverdagsliv og samfundsvidenskabelig metodologi. 

ID: 323904465