Thomas Bøker Lund

Thomas Bøker Lund

Lektor

Forskningsområde

Jeg har tre forskningsområder 1) fødevaresociologi, herunder sociale og kulturelle aspekter af mad og spisning i et hverdagsperspektiv og over tid, måltidsrytmer i de nordiske lande, hvad der får folk til at spise mindre kød eller velfærdskød, økologisk forbrug, og hvordan mad-budgetpres håndteres af folk; 2) Samfundsmæssig brug af, og forhold til dyr, herunder familiedyr og laboratoriedyr. Jeg har undersøgt dyreetiske orienteringer i Danmark og i andre lande, samt dyrlægers, landmænds og dyreforsøgsforskeres relation til dyr; 3) empirisk etik i bioteknologiske problemstillinger, herunder brug af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet og brug af avancerede genetiske teknologier i husdyravl. Metodisk anvender jeg i min forskning både kvalitative (interviews/fokusgrupper/etnografi) og kvantitative (spørgeskema) metoder.

Uddannelse

2005 Kandidatgrad i sociologi

2012 Ph.D. i sociologi, Københavns Universitet

Ansættelser

2005-2006 Forskningsassistent, Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Copenhagen Business School

2006-2008 Forskningsassistent, Institut for human ernæring, Københavns Universitet

2008-2012 Ph.D. studerende, Institut for human ernæring/Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi, Københavns Universitet

2012-2017 Adjunkt, Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi, Københavns Universitet

2017- Lektor, Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Undervisning og vejledning

2012-2015 Sociology of Food Consumption, kandidatkursus Science,

KU 2016-17 Empirical Methods in the Social Sciences (kursusansvarlig)

2017 – Empirisk metode i samfundsvidenskaben, bachelorkursus på Miljø- og Fødevareøkonomi, Science, KU (kursusansvarlig).

2023 – Sundhed, Ernæring og Livskvalitet A, bachelorkursus på Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring, Science, KU (med-kursusansvarlig).

Jeg har vejledt cirka 12 specialestuderende og 6 PhD-studerende

ID: 4228949