Jakob Vesterlund Olsen

Jakob Vesterlund Olsen

Seniorrådgiver

Jakob Vesterlund Olsen er uddannet Jordbrugsøkonom fra Landbohøjskolen (2004) og PhD fra Københavns Universitet (2011).

Jakob arbejder med landbrugsøkonomi med særlig fokus på bedriftsniveauet. Hans forskningsinteresser vedrører produktionsøkonomi, produktivitetsudvikling, landbrugets investeringer og økonomiske konsekvenser af politikimplementering i landbruget.

Jakob deltager i flere forskningsprojekter, både danske og internationale. Derudover vedrører en stor del af hans arbejde myndighedsbetjening af Miljø- og Fødevareministeriet. Udover forskning afholder han lejlighedsvis gæsteforelæsninger og vejleder studerende.

Primære forskningsområder

Økonomiske konsekvenser for landmænd af offentlig regulering.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jakob vejleder både bachelor og specialestuderende i landbrugsøkonomi generelt, typisk meget anvendelsesorienterede projekter og/eller projekter med anvendelse af empiriske data fra primærlandbruget.

Mulige interessekonflikter

Jakob samarbejder, typisk i eksternt finansierede forskningsprojekter, med landbrugets interesseorganisationer eller landbrugets rådgivningsvirksomheder. Derudover samarbejder han i et forskningsprojekt med Danish Crown. Derudover deltager Jakob i forskningsprojekter finansieret af non-profit NGO’er.

Jakob er formand for censorkorpset for Promilleafgiftsfonden for Landbrug, hvor formålet er at lave effektvurderinger af tidligere støttede projekter. Jakob modtager aflønning for denne opgave.

ID: 124405237