Danske forbrugeres holdninger til anvendelse og reduktion af antibiotika i svineproduktionen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Der er i den offentlige debat stort fokus på brugen af antibiotika i dansk svineproduktion. I denne undersøgelse kigger vi nærmere på forbrugernes holdning til antibiotikaforbrug samt på deres opfattelse af en ny og mere effektiv diagnosticeringsmetode, der kan målrette bru-gen af antibiotika og gøre syge grise hurtigere raske. Undersøgelsen er baseret på en kvanti-tativ spørgeskemaundersøgelse besvaret af 1000 danske respondenter i marts 2020. Mange respondenter mener, at antibiotikaforbruget i svineproduktionen skaber problemer, som bør reduceres – primært problemer i form af risiko for medicinrester i kødet og for resistens. To tredjedele af respondenterne siger, at de gerne vil betale ekstra for svinekød, der er produce-ret med lavere brug af antibiotika. En tredjedel forbinder lavere antibiotikaforbrug med bedre dyrevelfærd, mens en ud af fire mener, at det kan give højere svinekødspriser, og en ud af seks af de adspurgte tror, at det kan betyde at flere syge grise ikke behandles. Langt de fleste er positivt stemt over for den nye diagnosticeringsmetode. For at få et indtryk af variationer i holdninger hos forskellige befolkningsgrupper segmenterer vi respondenterne efter, hvor ofte de spiser svinekød. Vi ser blandt andet, at det primært er respondenter med et lavt forbrug af svinekød, der er kritiske over for brugen af antibiotika, og som gerne vil betale mere for kød produceret med mindre antibiotika.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Landoekonomi
Volume206
Issue number1
Pages (from-to)59-69
Number of pages11
ISSN0040-7119
Publication statusPublished - 2020

ID: 246780387