Forbrugerefterspørgsel efter udenlandsk og nationalt produceret velfærdssvinekød i henholdsvis Danmark, Sverige og Tyskland: en segmentanalyse baseret på forbrugernes dyreetiske orienteringer

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Kapitlet tager udgangspunkt i, at forbrugernes dyreetiske og nationale orienteringer kan være udslagsgivende for, om de vil købe velfærdssvinekød fra udlandet generelt og fra Danmark specifikt. Ved hjælp af spørgeskemadata inddelte vi derfor forbrugere i henholdsvis Sverige, Tyskland og Danmark i grupper ud fra disse to overordnede dimensioner. I alle tre lande identificerer vi seks ensartede forbrugergrupper. Tre forbrugergrupper er i det store og hele ikke villige til at betale for velfærdssvinekød (herunder folk, der slet ikke spiser svinekød). Der er tre forbrugergrupper, der er engagerede i dyrevelfærd. Grupperne er forskellige med hensyn til deres dyreetiske orienteringer og præference for nationalt produceret kød. I Danmark og Sverige finder vi, at disse tre forbrugergrupper i høj grad prioriterer at købe velfærdssvinekød fra hjemlandet. Blandt tyske forbrugergrupper, der er engageret i dyrevelfærd, er der
betydelig højere parathed til at købe velfærdssvinekød fra andre lande, og relativt mange tyske husholdninger rapporterer, at de er villige til at betale mindst 25 procent mere for dansk velfærdssvinekød.
Original languageDanish
Title of host publicationStyrkelse af grisenes velfærd gennem markedsdrevne initiativer : Formidling af resultater fra to forskningsprojekter
EditorsTove Christensen, Peter Sandøe
Number of pages11
PublisherInstitut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Publication date2020
Pages49-59
Chapter4
ISBN (Print)978-87-93768-18-5
Publication statusPublished - 2020

ID: 244569585