Forskningsprojekter

Forskning ved IFRO spænder bredt og over mange forskellige forskningsprojekter. Mange af disse har et internationalt perspektiv, og resultater osv. afrapportes derfor på engelsk. Information om disse projekter finder du under Projects (på engelsk).

Imidlertid er visse af forskningsprojekterne primært rettet mod en dansk målgruppe og dette drejer sig om følgende projekter: