Christian Lund

Christian Lund

Professor

Jeg er sektionsleder og professor i Development, Resource Management, and Governance. Jeg har en Ph.D. i International Development Studies

Primære forskningsområder

Min forskningsinteresse er institutionelle forbindelser mellem ejendomsret, borgerskab og offentlig myndighed i udviklingslande. Jeg har felterfaring fra Niger, Ghana, Burkina Faso, Mali, Laos og Indonesien. Jeg har ledt forskningsprogrammet ProCit, og leder for tiden det ERC finansierede program Rule and Rupture (2016-20, www.ruleandrupture.dk). Siden 2000 har jeg vejledt 37 PhD studerende of 8 post docs.

Aktuel forskning

Se ovenfor

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg er kursusansvarlig for MSc faget Global Politics. Derudover har jeg en finger med i Practicing Interdisciplinarity og Critical Development Studies.

Mulige interessekonflikter

Siden 2018 har jeg siddet i bestyrelsen for det Danske Institut for Internationale Studier, DIIS. Dette aflønnes med et beskedent honorar.

 

ID: 40929372