Søren Marcus Pedersen

Søren Marcus Pedersen

Lektor

Uddannelse

M.Sc. 1993 fra University of London, cand.agro. 1995 fra KVL og ph.d. 2003 fra DTU.  

Ansættelse

Lektor og seniorforsker siden 2004 og forsker ved FOI 1996-2004. Gæsteforsker ved Silsoe Research Institute, UK 2000, Projektmedarbejder i Landbrugsraadet 1995-1996.

Forskning

Arbejder med teknologivurdering, produktionsøkonomi og forskningsevaluering.

Undervisning

Kursusansvarlig for kurset Technology Assessment og underviser i Biosystems engineering ved KU. Har tidligere undervist i økonomi ved DTU.

Administrative opgaver, udvalg mv.

Arbejdspakkekoordinator i EU-projekterne Future Farm, SAFIR og FERTORGANIC.
Censor ved DTU og KU-LIFE.
Medlem af bestyrelsen i NJF, section IX, Jordbrugsøkonomi

ID: 4238119