Christian Gamborg

Christian Gamborg

Lektor

Medlem af:

  Christian Gamborg (født 1969), ph.d. er lektor i naturressourceetik. 

  Jeg arbejder medmiljøetik og naturressourceetik - dvs. ideer om hvordan vi bruger/burde bruge natur og miljø - og i et miljøkonflikthåndteringsperspektiv og med relaterede problemstillinger ud fra bl.a. bæredygtighed, arealanvendelse, naturbeskyttelse, naturgenopretning, skovbrug, landbrug, jagt, vildtforvaltning, bioteknologi m.v.

  Han er (med)kursusansvarlig for Ethics, Environment & Society (7,5 ECTS, MSc-kursus), Conflict Management (7,5 ECTS, MSc-kursus) og Fagets Videnskabsteori for Landskabsarkitektur og Bydesign (7,5 ECTS, BSc-kursus) og kursusansvarlig for Videnskabsteorier og Analysesmetoder (7,5 ECTS, MSc-kursus) og Philosophy of Science and Research Ethics (3 ECTS, ph.d.-kursus).

  https://scholar.google.co.uk/citations?hl=en&user=IJOfhZsAAAAJ

  https://www.researchgate.net/profile/Christian_Gamborg

  ID: 4231915