Forskningsnetværk på IFRO

 

IFRO indgår i partnerskab med IPBES i Danmark, det danske koordinationskontor for IPBES. I partnerskabet bidrager IFRO til at forankre IPBES’ viden og ressourcer i de danske fagmiljøer og politiske beslutningsprocesser samt at implementere IPBES i Danmarks arbejde.

www.ipbes.dk