Forskningsnetværk – Københavns Universitet

IFRO > Forskning > Forskningsnetværk

Forskningsnetværk på IFRO

Copenhagen Centre for Development Research

består af en gruppe samfundsforskere, som arbejder med udviklingsspørgsmål. Hovedformålet med centret er at udføre samfundsrelevant udviklingsforskning af høj kvalitet og at deltage aktivt i aktuelle policy-diskussioner.

Centrets projekter foregår ofte i et samarbejde med forskere og universiteter i udviklingslande, og dets ledelse er placeret på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Management Science and Production Economics - MSAP

er et forskernetværk, som gennem samarbejde og networking med industrien, vil skabe tættere relationer mellem forskning og erhvervsliv. Netværkets ledelse er placeret på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

MSAP vil blandt andet gennem gratis netværksaktiviteter, som for f.eks. akademisk sparring, gøre det enklere for virksomheder inden for bl.a. fødevareområdet at få råd og vejledning af netop de forskere, der har specialiseret sig i de spørgsmål, der er vigtigst for virksomhedens strategi. MSAP's forskere hjælper både med at identificere udviklingsbehov og med at give forslag til fremtidig udvikling og problemløsning.

Nordic Environmental Law, Governance & Science Network (NELN+)

NELN+ er et forskningsnetværk med fokus på at fremme uddannelse til forskning på højt niveau og forskningssamarbejder omkring regulering af miljømæssige problemer, herunder klimaforandringer.

Center for Bioetik og Risikovurdering - CeBRA

blev oprettet i 2000 for at udføre og fremme forskning omkring etik og risikospørgsmål i forbindelse med forskningsfrembragt biologisk viden og dens anvendelse, herunder hvorledes disse spørgsmål behandles i samfundet. CeBRA er fra 2013 fuldt indlejret i Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Skovens lokale værdier

er en arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd, som skal styrke dialogen om skovenes lokale værdier, synliggøre skovenes lokale og regionale værdier, opfordre lokale myndigheder til at tage ansvar for skovenes værdier og udvikle kommunernes muligheder for at styrke lokalsamfundets ressourcer ved at udnytte skovenes lokale værdier.