Leif Jonas Nordström

Leif Jonas Nordström

Lektor

Jonas Nordström forsker hovedsageligt i miljø- og sundhedsøkonomi, bæredygtigt forbrug og adfærds- og eksperimentel økonomi. Han beskæftiger sig blandt andet med hvordan regulerings-instrumenter såsom skatter, subsidier og information kan bruges til at påvirke adfærden hos forbrugere, samt effektiviteten af disse. Sammen med forskere indenfor naturvidenskab arbejder han med forskningsspørgsmål der især knytter sig til omlægningen mod en biobaseret økonomi. Jonas har undervist på alle niveauer, fra indledende fag til PhD kurser i økonomi, hovedsageligt indenfor mikroøkonomi og økonometri.

ID: 4239987