Nyt om Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)

Nyheder og artikler på dansk fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet.
Du kan finde nyheder på engelsk på ifro.ku.dk/english