Center for Bioetik og Risikovurdering (CeBRA)

CeBRA blev oprettet i 2000 som et koordinationsled for to tværfaglige og tværinstitutionelle forskningsprojekter om etiske spørgsmål og risikovurdering i forbindelse med genteknologi anvendt på planter, fødevarer og forsøgsdyr. Efter udløbet af de to oprindelige projekter i 2003 og efter en evaluering af centret besluttede fire institutioner at fortsætte centersamarbejdet omkring etik, risikospørgsmål og samfundsovervejelser i forbindelse med biologisk forskning. CeBRAs forskning og en del af de bredere informationstiltag blev finansieret gennem eksterne projektbevillinger fra offentlige og private kilder i Danmark og andre lande samt fra EU-Kommissionen.

Fra 2009 til 2012 havde CeBRA følgende fire ejere, der hver gav et bidrag til centrets generelle drift:

  • Jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet
  • Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet
  • Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet
  • Københavns Universitet centralt

Fra 2013 har centret ingen selvstændig økonomi og er fuldt indlejret i Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.